Du är här

Avfallshantering

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version

 

Vi slänger våra hushållssopor i det centrala sopsugsystem som finns under hela Sannegårdshamnen. För att undvika stopp i rören - och därmed stora onödiga kostnader för vår förening - så tänk på att:

·    Enbart komposterbart avfall
i de Gröna luckorna.  Använd de kompostpåsar som är avsedda för ändamålet. Nya kompostpåsar finns
nere i garaget på övre plan, till höger om nerfarten från övre till nedre plan

·    Enbart tidningar i de Blå luckorna. Släng inte kuvert, presentpapper, papperskassar, böcker med hårda pärmar, kartong, eller wellpapp här. Det förstör återvinningsprocessen.

·         Brännbart restavfall slängs i de Grå luckorna.

o   Avfallet ska förpackas i plastpåsar som är ihopknutna upptill.

o   Plastpåsarna får vara max 30 cm i diameter när du slänger ner dem. Bredare påsar fastnar!

o   Vill du slänge större plastpåsar (max 60 liter), se till att de endast är fyllda till 2/3 så att du kan göra säcken smal så den går ner i röret.

o   Kasta endast ”mjuka” saker i säckarna så att säckarna inte går sönder.

o   Vid många säckar, kasta en i varje rör. Har du mer än 4 säckar, kasta igen om 6-8 timmar.

·    Övrigt avfall (små batterier, kartong, wellpapp, glas, plastförpackning, etc) lämnas på en Återvinningsstation. Det finns en på andra sidan Sörhallsberget (Sörhallsgatan) och en på andra sidan Sannegårdshamnen (Miraallén).

Farligt avfall (större batterier, lampor, lysrör, miljöfarliga vätskor, etc) lämnas på Miljöstationen hos Statoil Eriksberg, alternativt på någon Återvinningscentral (ÅVC) runtom Göteborg. Se infobladet ”Miljön vinner på att du återvinner” nedan.

Kasta med förstånd så att det inte orsakar stopp i sopsuganläggningen!

OBS!
Lämna aldrig sopor bredvid sopsugen! Inte heller på uteplats/balkong då fåglar gärna söker sig till dessa och sprider avfallet till din granne eller hela gården.

Om du upptäcker att det är stopp i röret, kontakta Riksbyggen, 0771-860860.

Datum: 
fredag, 24 maj, 2013 - 14:32