Du är här

Garage och parkeringsplatser

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version

Vårt garage ligger i källaren under husen. Varje trapphus har direkt kontakt med garaget vilket underlättar vid transport av matkassar och väskor mellan bil och lägenhet. Infarten in i garaget sker från Ångaren Ediths gata 3. Totalt så har garaget 103 bilplatser och 4 Mc-platser, av de 103 platserna så är 5 platser handikappanpassade.

Vi delar garaget m ed vår systerförening Brf Matrosen. Förvaltning av garaget sker i form av en samfällighet, Kaptenen, som reglerar förhållandena och reglerna i garaget.

Brf Styrmannen på Norra Älvstranden förfogar över 50 av bilplatserna och 2 av MC-platserna. Av dessa 50 är 3 bilplatser handikappanpassade och alla har tillgång till laddstation för el-bil.
De platser i garaget som tillhör Brf Styrmannen är 44-54, 65-103, MC3-MC4.

Brf Styrmannen förvaltar sina platser själv. Det är således en separat kö till just våra platser och denna sköts av styrelsen. Styrelsen ansvarar också för hyresavtal och ordningsfrågor i vår del av garaget, medan hyresavier sköts av vår förvaltare.
Kostnaden för en plats hos oss är 950 kr/månaden. Priser är inklusive moms. Förbrukad el faktureras kvartalsvis.

Anmälan till garagekön
Det är stor efterfrågan på parkeringsplatser i garaget och antalet garageplatser  räcker inte till alla medlemmar. Vi är 68 lägenheter som disponerar 50 platser och intresset är stort att få en första parkeringsplats och för många även en andra parkeringsplats.
Medlemmar som önskar en parkeringsplats kan ställa sig i kö. Kontakta garageansvarig i styrelsen på garage@styrmannen.nu
Aktuell kölista är anslagen på hemsidan under GARAGET > Kölista garage

I väntan på att få en plats så finns det kommunala parkeringsplatser, www.parkeringgoteborg.se/uthyrningsomraden/s/sannegardshamnen-2240/

Fråga även hos Brf Briggen som ligger längre bort på kajen mot Sannegårdsbron, de har platser i garage inomhus. Se ytterligare info på http://brfbriggen.com/garageplats/ 

Man kan även hyra parkeringsplats i närområdet via Familjebostäder, mer inforamtion finns på deras hemsida:  https://www.familjebostader.se/sok-ledigt/p-platser/

Avtal och uthyrning
När du står först i kön och en parkeringsplats blir ledig så får du erbjudande om att hyra denna. Du tecknar då ett hyresavtal med föreningen för garageplatsen.

Uppsägning

Om du inte längre vill ha din parkeringsplats säger du upp denna genom att kontakta garageansvarig i styrelsen. Uppsägningstiden är 3 månader och räknas från det du mottager bekräftelse på din uppsägning. 
Din uppsägning vill vi ha skriftligt via email eller brev.

Gästparkering
Det finns inga ständiga gästplatser i garaget.

Du kan låna en parkeringsplats av din granne eller kamrat om denne är bortrest. Givetvis så måste du inhämta tillstånd av honom eller henne innan du ställer dig på dennes plats. För ordningens skull sätter du en lapp i vindrutan med ditt namn, adress o telefonnummer.