Du är här

Trivselregler för Brf Styrmannen

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version

För att vi i Brf Styrmannen ska få ett trevligt boende, finns det en del saker att tänka på. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna kan vi alla boende bidra till den goda gemenskapen i vår förening.

Trivselregler för boende i Brf Styrmannen på Norra Älvstranden

  • Vi skall alla vara aktsamma om och väl vårda föreningens egendom. Spiller du t.ex. i trappan eller i hissen bör du torka upp efter dig. Om skada eller något annat fel uppstår gör omedelbart felanmälan av felet/skadan.
   Felanmälan på fastighet görs till JM. Läs mer i Skötselpärmen under flik 27. 
  • Det är förbjudet att röka i trappan, hissen, källaren eller i andra gemensamma utrymmen, detta gäller utan undantag.
  • Det får inte stå barnvagnar, rollatorer, cyklar eller annat gods utanför era dörrar. Trappan är Er brandväg, den måste vara framkomlig. 
   Enligt Brandmyndigheten ska inte grillkol eller briketter och tändvätska användas i tätbebyggt område pga. hög brandrisk. Gasol- och elgrillar är däremot är tillåtna.
   TIPS! Det är lämpligt att ha en skyddshandske till hands vid gasolgrillen om du behöver stänga ventilen vid eventuell brand.
  • I flerbostadshus får gasolbehållare med en volym av vardera högst 5 liter förvaras. Det lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, under förutsättning att den inte är inglasad. På en öppen balkong eller uteplats får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras. Läs mer på www.msb.se
  • Biltrafik på gården bör undvikas. Vid flyttning, om du är rörelsehindrad eller vid transport av tunga och skrymmande laster, är det givetvis tillåtet. Kom dock ihåg att avlägsna bilen snarast och kör försiktigt.
  • Rasta inte djur samt håll dem kopplade på föreningens område. 
  • Normalt ska det råda frid inomhus och på gården mellan 22:00-07:00. Vid fester informerar du i god tid dina grannar. Tänk på att ditt golv kan vara grannens tak samt att vissa lägenheter har sovrum in mot gården.
  • Arbete i lägenheten med eldrivna maskiner/verktyg får inte ske mellan 19.00-08.00 (vardagar) och 20.00-09.00 (helger).
  • Om du känner dig störd av din granne eller annan föreningsmedlem, tala först med vederbörande. Förmodligen har denne inte förstått att du blivit störd. Skulle detta inte hjälpa, kontakta styrelsen.
  • Du bör inte skaka mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong.

Tänk också på!

  • Om du skall borra i taket, borra inte djupare än 4 cm. Det ligger vattenledningsrör till elementen i din grannes golv. OBS!! Detta gäller hela lägenheten, inte bara badrum och kök.
  • Att absolut inte fästa något i fasaden utan att först kontrollera med styrelsen.
  • Att inte använda gemensamma utrymmen för annat än avsett ändamål eller på sätt som kan vara störande för kringboende. 
  • Att aldrig lämna dörr till källare eller gemensamma utrymmen öppen. Ställ inte ytterdörrar öppna under längre perioder och se till att dörrarna går i lås. 
  • Att inte lämna ut portkoder till obehöriga. Allt för att hindra obehöriga komma in.
  • Att inte ställa cyklar, barnvagnar eller andra transportmedel i portar och källargångar och inte heller belamra andra allmänna utrymmen med personliga tillhörigheter.
  • Att inte lämna sopor på uteplats/balkong då fåglar gärna söker sig till dessa och sprider avfallet till din granne eller hela gården.

Dessa trivselregler är antagna av styrelsen i december 2013. De skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med oss i styrelsen.