Du är här

Valberedningen

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version

Dags att fundera på om du vill kandidera till vår förenings styrelse!

Vi i valberedningen har startat arbetet att ta fram ett förslag på ny styrelse att presenteras vid årsmötet 20 maj. Som en del av vårt arbete intervjuar vi dagens ledamöter om intresset att kandidera för en fortsättning såväl om deras ideer kring styrelsearbetet i sig.
Därtill är vi givetvis intresserade av få kontakt med alla andra medlemmar som kan tänka sig att kandidera. För effektivt styrelsearbete på både lång och kort sikt krävs balans avseende förnyelse såväl kontinuitet.
Så tveka inte, har du frågor eller vill veta mer, kontakta oss i valberedningen!

Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du i informationsbrevet från Valberedningen. Det finns att finna under rubriken "Informationsblad" (det krävs att du är inloggad)